Misiunea noastră

Asociația De-a arhitectura își propune dezvoltarea și promovarea educației de arhitectură și mediu construit în vederea conștientizării și a cunoașterii valorilor arhitecturii, design-ului și ale urbanismului. Prin înțelegerea și asumarea acestor valori de către diverse categorii de public, urmărim creșterea calității mediului construit din mediile urbane și rurale.

Obiectivele noastre

Introducerea în curricula școlară a educației de arhitectură și mediu construit pentru copii, precum și încurajarea și îndrumarea cadrelor didactice în a utiliza mediul construit și arhitectura ca resurse de învățare pentru alte materii.

Promovarea educației de arhitectură și mediu construit pentru copii în cadrul școlilor, a cadrelor didactice și în rândul breslei arhitecților.

Promovarea în mediul școlar a ideii de mediu construit de calitate ca responsabilitate civică, pentru creșterea gradului de implicare a viitorilor cetățeni în procesele de planificare și proiectare care le vor afecta mediul de viață.

Deprinderea copiilor implicați în program cu noțiuni elementare de arhitectură și urbanism prin observarea și analiza directă a mediului construit în care trăiesc, aplicarea acestor noțiuni într-un proces creativ comun, precum și comunicarea și asumarea rezultatelor muncii lor.

Testarea metodelor de învățare experențială care folosesc creativitatea, curiozitatea, abilitățile de comunicare și spiritul de echipă al copiilor.

Creșterea vizibilității breslei arhitecților în societate, începând cu mediul școlar și cu familiile copiilor.

Pregătirea continuă a profesioniștilor în arhitectură și urbanism în vederea unei mai mari disponibilități de comunicare cu publicul larg.

Copiii

Propunem o îmbogățire a culturii arhitecturale și urbane a societății românești actuale prin educația copiilor care sunt și „formatori de opinie” ai părinților lor. Scopul nostru este de a-i ajuta pe copii să înțelegă arhitectura și mediul construit și să facă legături între ceea ce află la școală și procesele complexe care transformă locurile în care trăiesc. Ca adulți, vor fi atât utilizatori ai orașelor, cât și clienți pentru arhitecți, dar și cetățeni și chiar factori de decizie care vor trebui să participe activ la modelarea locului în care vor trăi și să creeze, utilizând atât moștenirea culturală, cât și inovația, comunități cu o viață sănătoasă și armonioasă.

Pentru copii, programele noastre sunt gândite și construite pentru a-i ajuta să își dezvolte o serie de abilități și aptitudini care sunt poate mai puțin utilizate în procesul de învățământ tradițional:

  • aptitudinile de interpretare și abstractizare, de reprezentare și de exprimare vizuală, simțul  spațial;
  • creativitatea;
  • abilitatea de a observa, de a percepe și de a analiza critic mediul construit, identificând valorile lui și dezvoltându-și simțul civic și responsabilitatea față de acesta și cel natural;
  • abilitățile de colaborare, comunicare și lucru în echipă.

De asemenea, programele sunt și o deschidere spre un domeniu care nu apare în curricula școlară, dar care face parte din viața noastră și o influențează. Astfel vor cunoaște limbajul specific arhitecturii, familiarizându-se cu reprezentările specifice acesteia și ăți vor îmbogăți cultura vizuală.

Echipa

Membri fondatori ai asociatiei De-a arhitectura:

Corina Croitoru – arhitect asociat TAILORS & CO. , membru OAR B

Miruna Grigorescu – arhitect, MA management urban, project manager AFI Europe, membru OAR B

Vera  Marin – arhitect-urbanist, lector universitar, președinte ATU, arhitect asociat SQUARE BAU, membru RUR

Claudia Pamfil – arhitect-urbanist, trainer, director Grupul pentru Dezvoltare Locală (GDL)

Mina Sava – arhitect asociat A STIL, membru OAR B, președinte asociație  De-a arhitectura

Eliza Yokina – architect asociat SYAA, membru OAR B

Pe scurt, cine și ce: filmul știrilor ProTv despre de-a arhitectura