GHID ONLINE

Este la îndemâna noastră să transformăm spațiile școlii în locuri mai plăcute, mai adecvate diferitelor tipuri de învățare, mai potrivite pentru activitățile comunității școlii.

Vă invităm să explorați elementele ce caracterizează mediul de învățare al școlii în care vă petreceți un timp atât de important și de valoros, fie ca elev, fie ca profesor, prin completarea formularului de evaluare a școlii.

My school can be cool este un program ce captează interesul și energia elevilor, profesorilor și arhitecților, este un program care schimbă. Schimbă spațiile și mai ales pe cei ce le creează, conectează discipline diverse într-un proces de design thinking și învățare prin proiect. Și mai ales eliberează potențialul individual, al grupului și al comunității școlii. Îmbunătățirea spațiilor școlii este un mijloc prin care trăim experiențe valoroase de învățare, de înțelegere a complexității interdisciplinare a mediului construit, de valorificare a colaborării. 

Alături de profesioniștii mediului construit:

Explorăm spațiile școlii din diverse perspective și prin diverse metode.

Analizăm propriile nevoi și preferințe (de utilizatori) și le argumentăm. 

Investigăm opiniile celorlalți elevi/profesori.

Documentăm (istoria clădirii, stilul arhitectonic, materialele, normele de securitate și igienă, utilizarea spațiilor, exemple internaționale etc.).

Analizăm spațiul școlii pe baza unor criterii (confort psihologic, utilitate, siguranță, aspect, cromatică, accesibilitate, iluminat, acustică, structuri, dimensiuni,  materiale, interacțiuni etc.).

Propunem intervenții în spațiul școlii, pe baza rezultatelor analizei nevoilor, documentării și ideilor – tema de proiectare pentru arhitect.

Analizăm propuneri alternative pregătite de către profesioniști (arhitect și colaboratori din specialitățile necesare în funcție de caz). Prezentăm și argumentăm, oferim și primim feedback din partea elevilor, profesorilor, arhitecților, conducerii școlii, eventual și din partea instituției ce administrează școala.

În grup, selectăm o propunere de intervenție și alegem varianta optimă.

Căutăm resurse în comunitate (financiare, materiale, umane). 

Realizăm concret intervenția aleasă cu sprijinul comunității școlii (colegi, profesori, părinți, prieteni).

Ne auto-evaluăm în diverse etape ale programului.

Curriculum-ul integrează:

Om și societate

 Tehnologii

Matematică și științele naturii

Limbă și comunicare

Arte

Consiliere și orientare

Pe tot parcursul programului exersăm: 

• participarea responsabilă la luarea deciziilor;

încrederea de sine, autocontrolul;

relațiile sănătoase și cooperarea cu ceilalți (elevi, profesori, arhitecți);

înțelegerea contextelor sociale și de mediu construit;

• comunicarea orală, scrisă, cu ajutorul tehnologiei;

gândirea analitică, critică și creativitatea.

CAPITOLE