Arhitectul realizează ilustrarea de temă a proiectului de arhitectură și discutăm soluția de arhitectură în relație cu obiectivele din tema de proiectare. În această etapă arhitectul poate să invite și alți specialiști care contribuie de obicei în demersul de proiectare.  Desenele arhitectului vor fi parte din materialele de prezentare realizate de noi pentru a obține acordul și sprijinul tuturor celor implicați în proiect.

Cuprins

28. Ilustrarea de temă
29. Prezentarea II
30. Feedback II
31. Proiectarea de arhitectură I
32. Proiectarea de arhitectură II