UTILIZARE

Ghidul se adresează deopotrivă elevilor, profesorilor și persoanelor resursă (arhitecții ce colaborează cu grupul elevilor îndrumați de profesori). Ghidul online cuprinde scenariul fiecărei activități, diverse resurse didactice și poate fi urmat și adaptat în funcție de contextul specific al școlii/ liceului.

Vârsta: 12-18 ani
Durată şi opţiuni de desfăşurare: un an şcolar – clasa a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, sau un grup de maximum 25 de elevi din clase diferite – ca un curs opțional CDȘ/extracurricular/club elevi
Metoda didactică: învăţare prin proiect
Tip curriculum: interdisciplinar și integrativ (Om și societate, Tehnologii, Matematică și științele naturii, Limbă și comunicare, Arte, Consiliere și orientare).
Îndrumat de: profesor (coordonator) + arhitect (persoană resursă și facilitator) + invitați ocazionali: profesori diverse discipline sau specialiști din domeniul mediului construit.
Locul: sala de clasă/online, clădirea și curtea școlii

Cum folosim ghidul

Ghidul are cinci capitole, care corespund celor cinci etape ale programului. Fiecare capitol are mai multe lecții. O lecție cuprinde:

 • Obiectivul lecției.
 • Materiale + instrucțiuni.
 • Scenariu activitate: explicații pentru noțiunile nou introduse și instrucțiuni de desfășurarea a activității.
 • Resurse: de folosit direct în activitățile lecțiilor, ca atare sau adaptate (în format video, pdf sau ppt, link-uri utile, întrebări din categoria Știați că…), sugestii de desfășurarea a orei de la cei care au parcurs programul în anii anteriori, sau resurse de studiat suplimentar pentru conducerea discuțiilor ghidate.

Deoarece programul urmează un proces de design thinking și învățare prin proiect, parcursul este mai important decât rezultatul final. Procesul nu decurge întotdeauna linear cu etape succesive, ci presupune anumite reveniri asupra unor pași sau reiterări ale unor etape. Modul de desfășurare a activităților are un grad mare de flexibilitate, mai ales în capitolele Soluțiile și Implementarea, în funcție de situația concretă a demersului fiecărei echipe din fiecare școală.  

Materiale didactice necesare

Materialele necesare fiecărei activități sunt descrise în ghid la începutul fiecărei lecții. În linii mari acestea pot cuprinde:

 • Computer, proiector, panou, post-it, markere, conexiune la internet pentru lucrul direct cu ghidul online și accesarea resurselor online în clasă/computer, tabletă, telefon mobil și conexiune la internet pentru varianta de școală online.
 • Instrumente de desenat, foarfeci, bandă adezivă, hârtii, cartoane și alte materiale pentru realizarea machetei.

În mai multe etape se va lucra pe un Plan schematic școală și incintă  sau Planurile de evacuare ale școlii sau imaginea din satelit a incintei, plan ce va fi elaborat de elevi, cu sprijinul arhitectului.

Organizarea activităților

Rolurile profesorului coordonator, arhitectului persoană resursă și al elevilor vor fi clarificate de la început (mai în detaliu în primele lecții), lucrând în parteneriat pe tot parcursul programului:

 1. Profesorul coordonator al programului îndrumă pașii procesului, astfel:
  • contribuie la utilizarea cunoștințelor din disciplinele relevante în fiecare etapă și la acumularea cunoștințelor noi, 
  • pune accentul pe exersarea și conștientizarea diverselor abilități ale elevilor, 
  • inspiră în dezvoltarea atitudinilor,
  • sprijină autoevaluarea – veghează la atingerea obiectivelor de învățare,
  • ajută la organizarea elevilor în echipe și clarifică modul de  îndeplinire a sarcinilor (momentul, locul, durata, forma de prezentare),
  • îndrumă elevii în activitatea de strângere de fonduri și voluntari.
  • ține legătura cu părinții și face cunoscut programul în comunitatea școlii, 
  • implică și alți profesori (istorie, geografie, biologie etc.) pentru a completa informațiile necesare analizei școlii, atunci când este necesar,
  • invită consiliul de administrație al școlii în etapele de prezentare a sintezei analizei și de stabilire a priorităților de intervenție.
 2. Arhitectul persoană-resursă îndrumă pașii proiectului, astfel: 
  • aduce cunoștințe de specialitate,
  • sprijină analizele și clarificarea nevoilor și formularea temei de proiect, 
  • întocmește un calendar al activităților împreună cu profesorul, 
  • sprijină pregătirea și susținerea diverselor prezentări către susținători, 
  • elaborează proiectul, 
  • participă la concursuri de finanțare, 
  • caută colaboratorii necesari proiectului (peisagist, structurist, specialist acustică etc.), 
  • supraveghează realizarea concretă a proiectului, 
  • participă la diferitele faze de evaluare.
 3. Elevii sunt beneficiari ai întregului proces de învățare și ai proiectului, ei participă activ în toate etapele procesului:
  • clarifică nevoile comunității școlii prin observații și analize diverse, 
  • documentează și dezbat aceste nevoi, 
  • colectează opiniile comunității școlii, 
  • emit idei și propuneri, 
  • analizează propunerile și definesc prioritățile de intervenție, 
  • stabilesc viziunea proiectului lor, 
  • elaborează tema de proiectare pentru arhitect,
  • fac cunoscut proiectul în comunitatea școlii,  
  • susțin prezentări ale proiectului către sponsori și administrația școlii, 
  • atrag voluntari, prieteni pentru realizarea proiectului,
  • realizează proiectul în mod concret, cu ajutorul susținătorilor.
 4. În cele mai multe activități, elevii vor lucra în echipe stabilite de comun acord, echipe ce vor avea roluri și sarcini diferite, elevii având posibilitatea să aplice sau să testeze diverse abilități  și să împărtășească rezultatele cu colegii, alți profesori, conducerea școlii.

Toate deciziile se iau în mod transparent, prin consens sau compromis agreat de către toți cei implicați: elevi, profesori, arhitecții îndrumători, conducerea și administrația școlii.