SFORNITURE

SFORNITURE
Colegiul Naţional „Sfântu Sava”, București


Adresă: str. Gen. H.M. Berthelot nr. 23
Dată: an școlar 2017 – 2018
Vârstă: 15-17. ani (clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a)
Clădire: veche, <1960
Funcțiune: cafenea
Buget: mediu, 11.500 lei

Grad de dificultate intervenție: mediu

Perioada de realizare intervenție:în stadiul de proiectCONTEXT

Clădirea școlii a fost realizată în sec. XIX (funcționând ca spital), reconvertită apoi spre anii 1880 în școală și ulterior modificată în 1924, prin adăugarea a două corpuri la capetele volumului existent.
Volumul inițial a rămas destinat sălilor de clasă și circulațiilor, în timp ce corpurile mai noi cuprind mai ales spații reprezentative (primire, cancelarie, sală de spectacole).

În cadrul proiectului „De-a Arhitectura”, echipa „Sava Design” și-a început activitatea prin analiza riguroasă a liceului și identificarea locurilor care pot fi îmbunătățite.
Am pornit prin aflarea și documentarea istoricului școlii noastre, apoi prin vizitarea și analizarea tuturor spațiilor care ne-au fost accesibile, la interior și la exterior.
Istoria și prestigiul școlii sunt valori reale și care induc, desigur, o componentă afectivă. La nivelul spațiilor clădirii însă, această componentă se cam pierde. În afara câtorva săli cu caracter deosebit, dar în care accesul este ocazional sau parțial restricționat, copiii nu își apropie cu nimic spațiile școlii, acestea rămânând reci și impersonale.
Austeritatea (interioară și exterioară deopotrivă, exprimată prin dimensiuni, finisaje și mobilier) imprimă, probabil, copiilor respect față de clădirea școlii lor, dar limitează relația afectivă.

În aceste condiții, e ușor de înțeles de ce, după realizarea machetei întregii clădiri și după identificarea a opt direcții de posibile intervenții benefice, votul elevilor s-a restrâns spre următoarele trei – bufetul, gangul de intrare și apoi spațiul (posibil) verde de lânga gardul ce îl continuă. Anume exact spre direcțiile care îi afectează și îi ating pe cei mai mulți dintre ei și unde personalizarea spațiului devine cea mai necesară.

Am cuplat gangul de intrare cu amenajarea spațiului verde și le-am analizat alături de amenajarea bufetului existent la subsolul clădirii. În urma acestei a doua selecţii am decis ca proiectul nostru final să fie dedicat bufetului, în care am luat ca date de intrare atât încăperea efectivă, cât și chioșcul de vânzare existent într-un colț.

MOTIVAŢII

În urma unei analize amănunțite, echipa „Sava Design” propune câteva intervenții în bufetul liceului. Opțiunile noastre sunt bazate pe crearea unui spațiu armonios, recreativ și care să găzduiască anumite evenimente culturale.
După ce am realizat măsurători la fața locului, am făcut mai multe planuri ale bufetului (scara 1:50); în plus, am confecționat și o macheta (scara 1:50) pentru ca ideile noastre să prindă contur mai ușor. Apoi am ajuns la concluzia că principalele probleme ale spațiului sunt aglomeraţia din timpul pauzelor și faptul că mobilierul este improvizat, iar locul nu este utilizat eficient.
Soluția principală a echipei a constat în a separa zona de tranzit și a cozii din fața chioșcului de cea pentru recreere a elevilor. De aceea am ales următoarele amenajări: instalarea strategică a unor panouri de afișaj; înlocuirea mobilierului vechi și insuficient cu mese și scaune noi (proiectate și asamblate de echipă); montarea unor rafturi pentru biliotecă sau pentru depozitarea unor lucruri.
De asemenea, ne dorim amenajarea unei zone de proiecții cinematografice; în acest sens, vom instala gradene pentru maximizarea locurilor din sală.

Am luat hotărârea ca intervenția noastră să se desfășoare la nivelul bufetului deoarece este un loc frecventat de majoritatea elevilor și profesorilor liceului; așadar ne dorim să îl transformăm într-un loc cât mai primitor și cald, un loc de socializare, unde elevii și profesorii să se poată simți în largul lor și să se recreeze între orele de curs.
Bufetul este amplasat la subsolul liceului, unde nu există lumină naturală. Momentan, iluminarea bufetului este rece și dă impresia unui spațiu impersonal, iar spațiul este traversat, la nivelul plafonului, de mai multe conducte de instalalații al căror aspect nu este deloc plăcut.
Mobilierul actual este improvizat și considerăm că putem aduce îmbunătățiri majore cu privire la acest aspect. Ne dorim să confecționăm noi mese, scaune, rafturi, gradene, chiar și o bibliotecă pentru a transforma locul într-unul mult mai atrăgător și pentru a ne pune amprenta asupra acestuia.
Prin urmare, scopul acestor modificări este de a valorifica potențialul bufetului și de a beneficia de un spațiu eficient, recreativ, personalizat și cald.

DESCRIERE PROIECT REALIZAT

Dintre problemele pe care ne-am propus să le rezolvăm cea mai importantă a fost cea a mobilării spațiului bufetului.
Ideea principală a proiectului a fost ca ceea ce desenăm să poată fi executat chiar de noi, de membrii echipei, pentru ca implicarea noastră să fie una cât mai directă și cât mai completă, dar și pentru a diminua cheltuielile legate de manopera sau transportul obiectelor.
Astfel am ales câteva materiale naturale (plăci din lemn, sfoară, accesorii metalice) și ușor de procurat și am gândit obiecte de mobilare (mese, scaune, rafturi, bibliotecă, pendul iluminat, gradene) executate prin prelucrări cât mai puține și cât mai simple, adaptate la dimensiunile materialelor prefabricate.
Am obținut astfel un ansamblu de piese unitare care vor putea fi ușor și rapid repoziționate în funcție de eventualele evenimente desfășurate.
Ne-am propus de asemenea ca obiectele astfel realizate să poată fi executate și pentru alte spații, chiar și în afara liceului nostru.

TESTIMONIALE

„După analiza clădirii școlii, echipa <<Sava Design>> a propus câteva intervenții în bufetul liceului, loc frecventat zilnic de către elevi și profesori deopotrivă.
Opțiunile noastre au urmărit amenajarea unui spațiu armonios, recreativ și care să găzduiască anumite evenimente culturale.
Observând că spațiul nu este utilizat eficient și că mobilierul este unul de ocazie, ramas din alte spații, soluția principală a echipei a urmărit realizarea de mese, scaune și module de rafturi de perete sau pentru bilioteci de separare.
Ne dorim amenajarea unei zone de proiecții cinematografice și în acest sens vom executa gradene pentru maximizarea locurilor din sală.
Pentru a face acest loc cât mai plăcut, ne-am gândit la confecționarea unor lămpi care să înveselească și să înfrumusețeze spațiul (instalația electrică urmând a fi realizată de echipe specializate).
Și cum ne-am dorit să ne punem efectiv amprenta pentru transformarea spațiului dintr-unul rece și <<gol>> intr-unul unul cald, primitor și atrăgător, ne-am propus să executăm chiar noi obiectele de mobilier.”

Elevii claselor a IX-a, a X-a H, a XI-a H, a XI-a I, Colegiul Naţional „Sf. Sava”

“Colegiul Naţional <<Sf. Sava>>, şcoală cu tradiţie, este una dintre cele mai prestigioase din ţară. Elevii noştri aleg să urmeze facultăţi din ţară şi străinătate, mulţi fiind admişi inclusiv la Facultatea de Arhitectură în ciuda faptului că, pentru profilul teoretic – cazul liceului nostru – curricula şcolară nu include nici o disciplină specifică acestei facultăţi. Din acest motiv, când am aflat, în luna septembrie, despre programul educațional <<De-a arhitectura în școala mea>> am fost deosebit de încântaţi, iar elevii înscrişi au participat cu entuziasm, la cursul opţional ţinut săptămânal, cu profesionalism, de către doamna arhitect Cristina Dumitrescu.
Echipa Sava Design, coordonată de doamna arhitect, a parcurs pas cu pas toate etapele impuse de proiect. După aprinse dezbateri a câştigat propunerea atât de necesară tuturor celor 992 de elevi şi 54 de cadre didactice din şcoală, şi anume <<reamenajarea spaţiului în care funcţionează bufetul>>.
Din punct de vedere administrativ, liceul nostru depinde de Primăria Sectorului 1 care cu greu reuşeşte să acopere o parte din necesităţi. Astfel, locul în care funcţionează bufetul, deşi generos şi frecventat de către toţi elevii şi profesorii (bufet, studiu, recreere, dezbateri, vizionare filme, colocvii, minibibliotecă, socializare) este anost, cu piese de mobilier vechi, disparate, degradate, insuficiente şi nefuncţionale.
Mobilierul <<Sforniture>> imaginat de Sava Design, din lemn şi sfoară, ar crea un spaţiu multifuncţional, fiind uşor de realizat chiar de către membrii echipei dar şi de alţi elevi care deja şi-au anunţat disponibilitatea. Modulele „Sforniture” prezintă utilitate maximă pentru acest spaţiu dar ar putea fi folosite şi în sălile de clasă sau la bibliotecă, iar costurile pentru achiziţionarea materialelor sunt rezonabile.“

prof. Liliana Mătăsariu

„Prin analiza preliminară a școli, grupul de elevi a definit posibilele intervenții pe care, ulterior, prin votul membrilor echipei, le-au restrâns la câteva direcții principale studiate la nivel de concept: gangul de intrare continuat cu spaţiul verde al curții și amenajarea bufetului.
Alegerea finală a spațiului de intervenție s-a făcut tot în urma unui vot al participanților și a unei consultări a celorlalți elevi interesați: bufetul. Unul multifuncțional, cu cafea, discuții, vizionări proiecții, cărți, afișaj anunțuri, plăcut iluminat. O temă foarte cuprinzătoare… Stabilirea soluţiei de rezolvare a spațiului s-a făcut luând în considerare câteva criterii esențiale pe care le-am enunțat împreună: uşor executabil, versatil, repetabil (modular), util, adecvat financiar. Ne-am mai gândit și la durabil, funcțional, estetic, inovator. Iar ceea ce am încercat personal să păstrez în proiect a fost posibilitatea executării efective a obiectelor, aproape exclusive, de către elevi. Astfel am propus configurarea unor soluții cât mai simple ca material, ca manopera, ca execuție și finanțare etapizată.

Pentru mine a fost o experiență minunată acest proiect, în care – ca de altfel în toate proiectele în care lucrezi cu copiii – toate lucrurile sunt în primul rând sincere. Copiii știu foarte bine ce vor, iar analiza noastră foarte serioasă, de altfel, a întregii școli, și rezultatul alegerii colective a proiectului final nu au fost decât o confirmare a ceea ce le lipsea încă de la începutul anului (dovada fiind biletele completate în primele ore): un spațiu de socializare.

E extraordinar să asiști un grup de elevi atât de buni (și care aleg să se implice voluntar, timp de minim 2 ore pe săptămână pentru asta), în a căuta, documenta și găsi soluții pentru a schimba ceva în bine în locul unde iși petrec cel mai mult timp pe durata ultimilor ani de școală, înainte de facultate. E o mare bucurie să vezi cum se luminează efectiv atunci când soluțiile lor devin mai palpabile (prin machete) şi mai determinate (prin analize), dar și când, prin folosirea unor instrumente pentru bricolaj și a unor materiale foarte apropiate de realul proiectat se apropie atât de tangibil de ceea ce și-au imaginat.

Și chiar dacă nu am avut șansa de a transpune în realitate proiectul, sper să își amintească atât această experiență a lucrului într-o echipă hotărâtă să schimbe ceva în mediul lor construit, cât și bucuria plină a lucrului ieșit efectiv din mâna lor.“

arh. Cristina Dumitrescu

CREDITE

Profesor: Liliana Mătăsariu
Elevi: (clasele a IX-a, a X-a H, a XI-a H, a XI-a I) Ana Maria Cazanescu, Timotei Cioaba, Alexandru Ene, Paul Gherghel, Teodora Lolea, Andrei Marinoiu, Andreea Matei, Ana Maria Nedelcu, Jean Popescu, Nicoleta Stegarescu, Bianca Şerbănescu, Ieronim Sonea, Irina Vilcea, Sorin Adrian Vlădescu
Arhitect îndrumător și coordonator proiect: Cristina Dumitrescu
Partener: Ordinul Arhitecților din România
Program educațional al Asociației De-a Arhitectura: arh. Mina Sava (coordonator program), arh. urb. Vera Marin, arh. Corina Croitoru
Mulțumiri: arh. Mădălina Sonea, prof. Silviu Evi

admin Written by: